CHUNG CƯ HOA PHƯỢNG

Cọc BTLT D500 : 20,000m
Địa điểm: Quận 12 - HCM 
Khách hàng : Phước Thành