FIRST HOME KHANG VIỆT

Cọc BTLT D400 : 14,500m
Địa Điểm : Quận 9 , HCM