Thông tin liên hệ

Lô 7, Đường 5C, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
+84(251) 35-69-300
betongpjvina@gmail.com

Thứ 2 - 6: 8.00 - 17.00
CN nghỉ