Đặc tính kỹ thuật

   Kỹ thuật của PJ VINA được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về môi trường tự nhiên và con người bằng trình độ công nghệ cao của mình. PJ VINA đang tiếp tục hướng đến phát triển kỹ thuật mới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của quý khách hàng.

SƠ ĐỒ KẾT CẤU TIÊU CHUẨN CỦA CỌC PHC

 

QUY CÁCH TIÊU CHUẨN CỦA CỌC PHC
 
 

Chú ý

(1)           Các loại A, B, C là sản phẩm JIS loại A, loai B, loại C

(2)            Dự ứng suất hữu hiệu của cọc bê tông công ty chúng tôi đạt tiêu chuẩn loại A 40kgf/cm2

       loại B 80kgf/cm2, loại C 100kgf/cm2.

(3)           Các thông số nói trên có thể được thay thế cho phù hợp.

(4)            Với điều kiện kỹ thuật thi công lý tưởng sẽ phát huy tối ưu tải trọng trục của coc.

      (5)           Chiều dài của cọc có thể điều chỉnh theo thỏa thuận của khách hàng và công ty.