PJ VINA PR video

PJ Vina: Tiền thân là công ty HALLA VIỆT NAM , được tiếp quản bởi tập đoàn Hàn Quốc POONG JEON từ tháng 8, năm 2015. Chuyên cung cấp cọc bê tông ly tâm.